Konferencja Inauguracyjna 2022

17 października 2022 r | ONLINE | godz. 10:30 – 12:15

Zapraszamy do udziału w konferencji inauguracyjnej w formule on-line.

Celem konferencji jest przekazanie przedstawicielom branży energetycznej informacji o organizowanych szkoleniach, o możliwości bezpłatnego udziału oraz o zakresie merytorycznym każdej grupy szkoleniowej.

Przedstawiciele 3 grup docelowych tj budowlanej, elektrycznej i metalowej oraz IGEOS dokonają krótkich prezentacji na temat wartości szkoleń i poruszanej tematyki.

Zapraszamy do zarejestrowania się na konferencję inauguracyjną pod linkiem:

W programie:

  • omówienie idei i założeń szkolenia
  • prezentacja tematyki i zagadnień
  • szczegóły organizacyjne
  • warunki udziału

Prezenterzy:

  • Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej
  • Ministerstwo Klimatu i Środowiska
  • Państwowej Agencji Atomistyki
  • IGEOS
  • Sieć Badawcza Łukasiewicz – Stowarzyszenie Elektryków Polskich
  • Politechnika Warszawska

Udział w konferencji i szkoleniach jest bezpłatny.


KONFERENCJA INAUGURACYJNA

Polski przemysł dla energetyki jądrowej

Szkolenia dla polskiego przemysłu pod kątem wykonywania prac dla energetyki jądrowej

17.10.2022 online

PROGRAM

10:30 – 10:35Otwarcie Konferencji
Bogdan Pilch – Dyrektor Generalny IGEOS
10:35 – 11:00Słowo wstępne      
Mateusz Berger* – Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej
Adam Guibourgé – Czetwertyński* – Podsekretarz Stanu – Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Łukasz Młynarkiewicz* – Prezes Państwowej Agencji Atomistyki
11:00 – 11:20Cel szkoleń i przydatność projektu dla polskiego przemysłu
Tomasz Nowacki – Dyrektor Departamentu Energii Jądrowej – Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Andrzej Sidło – Główny specjalista, Departament Energii Jądrowej – Ministerstwo Klimatu i Środowiska
11:20 – 11:35Zakres merytoryczny szkoleń dla grupy przedsiębiorstw budowlanych
prof. Andrzej Garbacz Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej – Politechnika Warszawska
11:35 – 11:50Zakres merytoryczny szkoleń dla grupy przedsiębiorstw elektrycznych
dr inż. Jacek Nowicki – Sekretarz Generalny – Stowarzyszenie Elektryków Polskich
11:50 – 12:05Zakres merytoryczny szkoleń dla grupy przedsiębiorstw metalowych
dr inż. Jerzy Niagaj – Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa
12:05 – 12:15Szczegóły organizacyjne i warunki uczestnictwa  
Bogdan Pilch – Dyrektor Generalny IGEOS

*zaproszeni