Formularz zgłoszeń 2022

Zapraszamy do rejestracji na szkolenia pod linkiem:

Uwaga: Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi warunkami udziału.

Wysłanie formularza nie jest możliwe bez zaznaczenia opcji „Zapoznałem się z warunkami udziału”.


Formularz należy wypełnić do następujących terminów:

  • dla sesji I (14.-18.11.2022) – do dnia: 21.10.2022
  • dla sesji II (28.11-02.12.2022) – do dnia: 04.11.2022

Udział w szkoleniach jest nieodpłatny.

Ilość miejsc w każdej grupie branżowej (metalowej, budowlanej, elektrycznej) jest określona na maksymalną liczbę 30 osób. Nie ma możliwości zwiększenia ilości uczestników.

W zgłoszeniach nie obowiązuje zasada pierwszeństwa zgłoszeń. Wszystkie zgłoszenia zostaną rozpatrzone. Obowiązuje selekcja wg ściśle określonych zasad opisanych w warunkach udziału.

Potwierdzenia udziału zostaną wysłane do 15 dni przed rozpoczęciem każdej sesji na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail.