Miejsce

  • Miejscem szkoleń jest m.st Warszawa.
  • Szczegółowy adres zostanie podany uczestnikom, którzy otrzymają potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.
  • Organizator nie zapewnia uczestnikom dojazdu do miejsca wydarzenia i zakwaterowania.
  • Rezerwacji i opłat za noclegi należy dokonywać indywidualnie. Organizator przekaże stosowne szczegóły kontaktowe uczestnikom zatwierdzonym do udziału.
  • Bezpłatny udział w każdym dniu szkolenia we wszystkich grupach branżowych obejmuje całodzienną przerwę kawową, lunch i kolację.